Agnieszka Zawilińska

Agnieszka zajmuje się opieką członkiń zrzeszonych w klubie Lady Business Club oraz dba o komunikację wewnętrzną w społeczności.

Jej życiowe motto to: „Codziennie czynie swoje życie wartościowym – To mój wybór!”

Posiada kilkuletnie doświadczenie w organizowaniu pracy, wsparciu zespołu oraz budowaniu pozytywnych relacji m.in. w McDonald’s a także w nawiązywaniu kontaktów z partnerami oraz obsłudze kursów rozwojowych z dziedziny life coachingu.

Main Menu